O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BADANIA MIKROGRAWIMETRYCZNE

 

badania mikrograwimetryczne; deformacje terenu zapadliska

 

Oferujmy badania mikrograwimetryczne dla określenia warunków geologicznych na terenach górniczych i pogórniczych, a także dla rozpoznania podłoża gruntowego dla projektów budowlanych,  geotechnicznych i dla archeologii - badania mikrograwimetryczne szczegółowo obrazują nawet niewielkie anomalie strukturalne. 

Mikrograwimetria to metoda badawcza wyodrębniona z grawimetrii stosowanej. Największe zapotrzebowanie na badania mikrograwimetryczne wiąże się z wykrywaniem pustek skalnych oraz prognozowaniem zagrożeń powstania zapadlisk powierzchni terenu w rejonach górniczych i pogórniczych. Metoda mikrograwimetryczna stosowana jest również do badania warunków posadowienia obiektów budowlanych i szlaków komunikacyjnych. 

ZASTOSOWANIA: ROZPOZNANIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

  • rozpoznanie zagrożeń zapadliskowych (deformacji powierzchni terenu)
  • śledzenie elementów mikrotektoniki
  • lokalizowanie pustek pogórniczych i pustek skalnych 
  • lokalizowanie chodników i starych wyrobisk górniczych
  • wykrywanie tuneli, piwnic i podziemnych korytarzy
    • pomiary w terenie - akwizycja danych, przetwarzanie i interpretacja wyników
    • opracowania końcowe, raporty, mapy, przekroje

 

badania mikrograwimetryczne

lokalizowanie pustek i zapadlisk; mikrograwimetria

  

monitorowanie zapadlisk pogórniczych  monitorowanie zapadlisk pogórniczych     

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław