O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 


W Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, realizujący model zapewnienia jakości oraz nowoczesnego, procesowego podejścia do zarządzania organizacją. ZSZ funkcjonuje w trzech systemach: jakościowym,  środowiskowym oraz BHP, i swoim zakresem obejmuje usługi z zakresu badań geofizycznych - prace terenowe i biurowe, realizowane z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004. Zarządzanie jakością uzupełnione o zarządzanie środowiskowe oraz BHP, podlega w naszym Przedsiębiorstwo ciągłemu doskonaleniu, co sprzyja osiąganiu najwyższej jakości usług i spełnieniu wymagań Stron Zainteresowanych. 

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP

Działalność nasza ukierunkowana jest na zaoferowanie klientom produktu o wysokiej jakości, możliwie najwyższą ochronę środowiska naturalnego przy pracach terenowych i biurowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa załogi przy realizacji powierzonych zadań oraz zapewnienie zasobów i środków na realizację przyjętej Polityki. W ramach przyjętej polityki zobowiązujemy się:

  • doskonalić system zarządzania jakością, w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności;
  • doskonalić system zarządzania środowiskiem, w tym procesy mające znaczący wpływ na środowisko, poprzez segregację odpadów, zmniejszenie odpadów komunalnych oraz maksymalne ograniczenie wpływu naszych prac na środowisko naturalne;
  • doskonalić system zarządzania BHP dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i zaangażowaniu pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w celu eliminacji zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych.

Realizując przyjętą politykę zmierzać będziemy do wszechstronnego rozwoju Firmy oraz do zapewnienia pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy za solidne wypełnianie powierzonych zadań. Załoga jest świadoma, że efektywności pracy i wysoka jakość naszych usług pozwoli nie tylko na zaspokojenie wymagań klienta, ale także na zachowanie dotychczasowej pozycji na rynku oraz umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymagań, wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych oraz wymagań stron zainteresowanych w zakresie najwyższej jakości świadczonych usług, ochrony środowiska i BHP.

 

 


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław