O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA

 

Geofizyka poszukiwawcza od ponad 60. lat stanowi nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż.  W naszej ofercie nowoczesne techniki pomiarowe i profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac. Nowoczesna aparatura pomiarowa umożliwia prowadzenie prac na powierzchni terenu w sposób niezagrażający środowisku, bez konieczności wprowadzania ciężkiego sprzętu. 

W NASZEJ OFERCIE

  • akwizycja, processing i interpretacja danych geofizycznych
  • modelowania, wizualizacje, mapy, przekroje, raporty
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
  • reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych
     


POSZUKIWANIE WÓD TERMALNYCH I MINERALNYCH   >>> zobacz więcej

badania magnetotelluryczne System2000net; wody termalne   pomiary geoelektryczne elektrooporowe SGE

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie zastosowania badań geofizycznych dla poszukiwania wód termalnych i mineralnych (m.in. prace w rejonie Cieplic, Polanicy, Dusznik i Buska). Oferujemy badania geofizyczne szczególnie istotne na etapie rozpoznania i identyfikacji stref tektonicznych stwarzających warunki prowadzenia wód wraz z interpretacją wyników i wskazaniem optymalnych lokalizacji wierceń. Posiadamy nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie prac na obszarach silnie zurbanizowanych, charakteryzujących się wysokim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych.
 POSZUKIWANIE WÓD PODZIEMNYCH  - PITNYCH, GRUNTOWYCH   >>> zobacz więcej

Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów hydrogeologicznych i w poszukiwaniu wód gruntowych dla potrzeb budowy ujęć gminnych i miejskich w rozmaitych warunkach geologicznych. 


badania geoelektryczne SGE   badania geoelektryczne SGEPOSZUKIWANIE ZŁÓŻ SUROWCÓW: METALI, SUROWCÓW CHEMICZNYCH, KRUSZYW  >>> zobacz więcej

badania magnetyczne, magnetometr SCINTREX   pomiary elektrooporowe, tomografia elektrooporowa ERT

Oferujemy metody geofizyczne szczególnie istotne w geologii  rudnej zarówno na etapie wstępnego rozpoznania jak i przy dokumentowaniu złóż. Dysponujemy wysokiej klasy aparaturami pomiarowymi umożliwiającymi badania o dużym zasięgu głębokościowymDla celów rozpoznania złóż surowców skalnych i kruszyw naturalnych oferujemy badania elektrooporowe w kilku wersjach metodycznych, także płytkie badania sejsmiczne.
 POSZUKIWANIE ROPY I GAZU - ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW  >>>zobacz więcej

badania grawimetryczne grawimetr CG-5   badania grawimetryczne, grawimetr CG-5

Naszą specjalnością są badania geofizyczne metodami grawimetryczną i magnetotelluryczną (i/lub magnetyczną) dla określenia struktur perspektywicznych dla poszukiwań węglowodorów; metody te stosowane są jako rozpoznawcze i uzupełniające dla prac sejsmicznych prowadzonych dla poszukiwań ropy i gazu. Wykonujemy szczegółowe badania geofizyczne struktur uznanych za perspektywiczne dla poszukiwań węglowodorów wraz z kompleksową interpretacją geofizyczno-geologiczną. 
 POSZUKIWANIE GAZU ŁUPKOWEGO   >>> zobacz więcej

Dla poszukiwania gazu ziemnego typu shale gas oferujemy badania magnetotelluryczne. Metoda magnetotelluryczna umożliwia określenie miąższości niskoopornościowych warstw łupkowych oraz śledzenie poziomych zmian oporności elektrycznej tych warstw.

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław