O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

W NASZEJ OFERCIE

 

pomiary metodą magnetotelluryczną


 

GEOFIZYKA POSZUKIWACZA   >>> zobacz więcej

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych dotyczących poszukiwania i rozpoznania złóż surowców. Oferujemy szeroki zakres metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy do prowadzenie prac z powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku. W naszej ofercie:


 
 
pomiary mikrograwimetryczne

GEOFIZYKA INŻYNIERSKA, GEOFIZYKA ŚRODOWISKA  >>>zobacz więcej

Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia geologiczno-inżynierskie dla budownictwa - ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania obszarów dawnej i obecnej eksploatacji górniczej. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac. W naszej ofercie: 
 

 

METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY >>> zobacz więcej
 

 • POMIARY KONDUKTOMETRYCZNE (ELEKTROMAGNETYCZNE)
 • BADANIA GEOELEKTRYCZNE ELEKTROOPOROWE: SGE, ERT, IP
 • BADANIA GEORADAROWE GPR
 • ​BADANIA GRAWIMETRYCZNE ​​
 • BADANIA MAGNETYCZNE (MAGNETOMETRYCZNE) 
 • BADANIA MAGNETOTELLURYCZNE A-MT, CSAMT
 • BADANIA MIKROGRAWIMETRYCZNE 
 • ​SEJSMIKA INŻYNIERSKA: TOMOGRAFIA SEJSMICZNA, PŁYTKA SEJSMIKA REFRAKCYJNA, MASW 
 • METODA PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH TDEM
 • PROFILOWANIA RADIOFALOWE VLF
 • ​SPEKTROMETRYCZNE ANALIZY SKŁADU PIERWIASTKÓW
 • POMIARY  GEODEZYJNE, GPS/GNSS DO PRAC GOFIZYCZNYCH

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław