O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODY GEOFIZYCZNE

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

W NASZEJ OFERCIE

 

GEOFIZYKA POSZUKIWACZA   >>> zobacz więcej

pomiary metodą magnetotelluryczną

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych dotyczących poszukiwania i rozpoznania złóż surowców. Oferujemy szeroki zakres metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy do prowadzenie prac z powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku. W naszej ofercie:

 • badania terenowe - akwizycja danych 
 • processing i interpretacja danych 
 • modelowanie, inwersja danych 2D/3D
 • wizualizacje, mapy, przekroje
 • kompleksowa interpretacja danych geofizycznych ​
 • reinterpretacja danych archiwalnych 
 
 

GEOFIZYKA INŻYNIERSKA, GEOFIZYKA ŚRODOWISKA  >>>zobacz więcej

pomiary mikrograwimetryczne
Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia geologiczno-inżynierskie dla budownictwa - ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania obszarów dawnej i obecnej eksploatacji górniczej. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac. W naszej ofercie: 
 
 • badania gruntu (podłoża) budowlanego
 • badania dla projektów geotechnicznych 
 • badania dróg, podtorza
 • badania skarp i osuwisk
 • badania wałów przeciwpowodziowych, zapór
 • badania sozologiczne, badania skażeń
 • badania dla archeologii i kryminalistyki

 

METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY >>> zobacz więcej
 

 • KONDUKTOMETRIA, POMIARY KONDUKTOMETRYCZNE (ELEKTROMAGNETYCZNE)
  • Konduktometr GEM-2 (Terraplus)
  • Konduktometr CDM (GF Instruments)​
 • GEOELEKTRYKA, BADANIA GEOELEKTRYCZNE ELEKTROOPOROWE: SGE, ERT, IP
  • Terrameter LS (ABEM)
  • ARES II (GF Instruments)
  • TIPIX - ELREC PRO (Iris Instruments)
  • ARES Tomograf Elektrooporowy (GF Instruments)
  • ELMES ADG-4 (Elmes)​​​
    
 • GEORADAR, POMIARY GEORADAROWE GPR
  • ​Georadar SIR-20, f. GSSI Inc.
    
 • ​GRAWIMETRIA, POMIARY GRAWIMETRYCZNE ​​
  • Grawimetry CG-5 / CG-5-HighTemp (Scintrex)
    
 • MAGNETOMETRIA, BADANIA MAGNETYCZNE 
  • Magnetometry ENVI PRO / ENVI-TOTAL FILED (Scintrex)
 • MAGNETOTELLURYKA, BADANIA MAGNETOTELLURYCZNE A-MT, CSAMT
  • System2000.net (Phoenix Geophysics)
    
 • MIKROGRAWIMETRIA, BADANIA MIKROGRAWIMETRYCZNE 
  • Grawimetry CG-5 (Scintrex)
    
 • SEJSMIKA INŻYNIERSKA: TOMOGRAFIA SEJSMICZNA, PŁYTKA SEJSMIKA REFRAKCYJNA, MASW 
  • Sejsmografy TERRALOC (ABEM)
    
 • SPEKTROMETRYCZNE ANALIZY SKŁADU PIERWIASTKÓW
  • Spektrometr XR (EnviSense)
    
 • ​TEM, TDEM POMIARY ELEKTROMAGNETYCZNE 
  • System 2000.net (Phoenix-Geophysics)
   ​ 
 • VLF, PROFILOWANIA RADIOFALOWE 
  • T-VLF System (Iris Instruments)
    
 • POMIARY  GEODEZYJNE, GPS/GNSS

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław