O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

POSZUKIWANIE GAZU Z ŁUPKÓW


Oferujemy badania magnetotelluryczne w wersji T-MT i w szerokim przedziale częstotliwości, gwarantujące otrzymanie szczegółowej informacji geologicznej. Metoda magnetotelluryczna wykorzystywana jest dla określenia rozkładu oporności od powierzchni terenu do kilkunastu kilometrów w głąb. Oporność ośrodka geologicznego zależy głównie od litologii skał i rodzaju ich wypełnienia; za pomocą metody magnetotellurycznej możliwe jest określenie miąższości nisko opornościowych warstw łupkowych. Zastosowanie specjalistycznych badań magnetotellurycznych o wysokiej rozdzielczości tj. z gęstym krokiem pomiarowym lub profilowań ciągłych, umożliwia śledzenie poziomych zmian oporności warstw.

Model geoelektryczny 2D na podstawie danych MT i śledzone poziome zmiany oporności warstw


   
 

 

 

 

 

 

Nasza oferta:
Akwizycja, processing i interpretacja danych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym i profesjonalnym oprogramowaniem.
Gwarantujemy wykonanie prac na najwyższym poziomie i zgodnie ze światowymi standardami.


Szczegółowe informacje dotyczące usług PBG: marketing@pbg.com.pl

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław