O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODY GEOFIZYCZNE SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

SPRZĘT POMIAROWY DO BADAŃ W TERENIE

 

 • ​POMIARY ELEKTROMAGNETYCZNE TEM, TDEM
  • System 2000.net (PHOENIX-GEOPHYSICS)
 • POMIARY GEOELEKTRYCZNE ELEKTROOPOROWE ERT, SGE, SP, IP
  • Terrameter LS (ABEM)
  • ARES II (GF Instruments)
  • TIPIX - ELREC PRO (Iris Instruments)
  • ARES Tomograf Elektrooporowy (GF Instruments)
  • ELMES ADG-4 (Elmes)​​
    
 • BADANIA GEORADAROWE 
  • Georadar SIR-20, f. GSSI Inc.
    
 • ​​POMIARY GRAWIMETRYCZNE / MIKROGRAWIMETRYCZNE 
  • ​​Grawimetry CG-5 / CG-5-HighTemp (Scintrex)  
    
 • ​​BADANIA KONDUKTOMETRYCZNE
  • Konduktometr CDM (GF Instruments)
  • Kondukometr GEM-2 (Terraplus)
 • BADANIA MAGNETOTELLURYCZNE A-MT, CSAMT
  • System2000.net  (PHOENIX-GEOPHYSICS)
  • Aparatura magnetotelluryczna MT-1 (EMI-Schlumberger)
    
 • BADANIA MAGNETYCZNE (MAGNETOMETRYCZNE)
  • Magnetometry protonowe ENVI PRO (Scintrex)
  • Magnetometry ENVI-MAG/TOTAL FILED (Scintrex)
  • Magnetometry gradientowe ENVI-GRAD-VLF (Scintrex)
    
 • POMIARY RADIOFALOWE VLF
  • T-VLF System (Iris Instruments)
    
 • SEJSMIKA INŻYNIERSKA
  • Sejsmografy TERRALOC, f. ABEM
    
 • ANALIZY SPEKTROMETRYCZNE 
  • Spektrometr XRF, f. EnviSense (przenośny analizator składu pierwiastków w próbkach mineralnych, stopach metali i gruncie)
    
 • SPRZĘT GEODEZYJNY 
  • tachimetry, total station, niwelatory, systemy GPS/GNSS

 
 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław