O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA BIULETYN GEOFIZYKA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych,

 

Wykonujemy badania geofizyczne dla potrzeb poszukiwania surowców oraz dla prac z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i ochrony środowiska. Badania prowadzimy z wykorzystaniem powierzchniowych technik pomiarowych, gwarantujących szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne. W naszej ofercie:

  • badania terenowe - akwizycja danych geofizycznych,
  • processing i interpretacja danych, modelowanie, wizualizacje, mapy, przekroje, opracowania końcowe
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
  • reinterpretacja danych archiwalnych


Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz metodyki badań, w zależności od zadania geologicznego. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym umożliwiającym prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy  

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław