O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych,

 

Wykonujemy badania geofizyczne dla potrzeb poszukiwania surowców oraz dla prac z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i ochrony środowiska. Badania prowadzimy z wykorzystaniem powierzchniowych technik pomiarowych, gwarantujących szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne. W naszej ofercie:

  • badania terenowe - akwizycja danych geofizycznych,
  • processing i interpretacja danych, modelowanie, wizualizacje, mapy, przekroje, opracowania końcowe
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
  • reinterpretacja danych archiwalnych


Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz metodyki badań, w zależności od zadania geologicznego. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym umożliwiającym prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy  

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław