O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI

badania georadarowe gruntu

 

 

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełnieniające dla projektów geotechnicznych. Metody geofizyczne znajdują coraz większe zastosowanie w rozpoznaniu wgłębnej budowy geologicznej.  Ze względu na jakość i rodzaj otrzymywanych informacji coraz szerzej wykorzystywane są dla celów geotechniki. Badania geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne oraz uzyskanie wiarygodnego obrazu szeregu parametrów badanego terenu, zwiększając ilość informacji o budowie geologicznej i umożliwiając wybór najlepszych lokalizacji dla wierceń geotechnicznych.


W NASZEJ OFERCIE:

  • badania georadarowe GPR, badania metodą tomografii elektrooporowej, płytkie nieinwazyjne badania sejsmiczne

 

ZALETY BADAŃ GEOFIZYCZNYCH

badania sejsmiczne gruntu

  • ciągłość danych w profilu pomiarowym - z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe
  • zagęszczenie danych pomiarowych - większa wiarygodność interpretacji geologicznej (nieporównywalne z danymi z pojedynczych odwiertów)
  • duża szczegółowość pomiarów, pozwalająca na śledzenie zmian parametrów fizycznych ośrodka, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym
  • głębokość prospekcji od kilkunastu centymetrów (GPR) do 80 m ppt
  • krótki czas badań w stosunku do wykonania otworów wiertniczych
  • badania nie naruszają struktury gruntu
  • badania prowadzone są bez ciężkiego sprzętu i bez konieczności wykonywania dojazdów
  • możliwość dotarcia w miejsca trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu
  • niski koszt badań

 

Rozpoznanie budowy geologicznej metodami geofizycznymi i na podstawie odwiertów geotechnicznych >>>

rozpoznanie budowy geologicznej

 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław