O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

badania dna zbiornika (PEM)
badania dna zbiornika (PEM)
badania PEM dna zbiornika
badania PEM dna zbiornika
badania GPR (metro, 2017)
badania GPR (metro, 2017)
rejon badań MT, Bułgaria '17
rejon badań MT, Bułgaria '17
badania MT, Bułgaria '17
badania MT, Bułgaria '17
Bułgaria, rejon badań
Bułgaria, rejon badań
kongres geotermalny, 2016
kongres geotermalny, 2016
kongres geotermalny
kongres geotermalny
kongres geotermalny
kongres geotermalny
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
badania podtorza, GPR '15
badania podtorza, GPR '15
badania GPR (Muz. Auschwitz)
badania GPR (Muz. Auschwitz)
rejon badań, Kosowo '15
rejon badań, Kosowo '15
rejon prac, Kosowo
rejon prac, Kosowo
grawimetria, Kosowo 2015
grawimetria, Kosowo 2015
rejon badań, Rumunia 2015
rejon badań, Rumunia 2015
rejon badań, Rumunia '15
rejon badań, Rumunia '15
rejon badań, Senegal '15
rejon badań, Senegal '15
rejon badań, Senegal
rejon badań, Senegal
rejon badań MT, Indie 2015
rejon badań MT, Indie 2015
badania MT, Indie 2015
badania MT, Indie 2015
pomiary SGE, Gwinea 2014
pomiary SGE, Gwinea 2014
pomiary SGE, Gwinea 2014
pomiary SGE, Gwinea 2014
PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław