O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

badania dna zbiornika (PEM)
badania dna zbiornika (PEM)
badania geof. dna zbiornika
badania geof. dna zbiornika
badania georadarowe (metro)
badania georadarowe (metro)
Bułgaria, rejon badań MT
Bułgaria, rejon badań MT
badania MT w Bułgarii
badania MT w Bułgarii
sprzęt do badań MT
sprzęt do badań MT
kongres geotermalny, Polska
kongres geotermalny, Polska
kongres geotermalny, Polska
kongres geotermalny, Polska
warsztaty EMIW, Tajlandia
warsztaty EMIW, Tajlandia
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
EAGE Wiedeń 2016
badania podtorza, georadar
badania podtorza, georadar
badania georadarowe (Oświęcim)
badania georadarowe (Oświęcim)
badania geof. w Kosowie
badania geof. w Kosowie
prace pomiarowe, Kosowo
prace pomiarowe, Kosowo
bad. grawimetryczne, Kosowo
bad. grawimetryczne, Kosowo
badania magnetyczne, Rumunia
badania magnetyczne, Rumunia
badania geof. w Rumunii
badania geof. w Rumunii
b. grawimetryczne, Senegal
b. grawimetryczne, Senegal
badania w Senegalu
badania w Senegalu
badania MT w Indiach
badania MT w Indiach
badania MT w Indiach
badania MT w Indiach
pomiary SGE w Gwinei
pomiary SGE w Gwinei
pomiary SGE w Gwinei
pomiary SGE w Gwinei
PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław