O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

POSZUKIWANIE ROPY I GAZU: ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓWOferujemy badania geofizyczne metodami magnetotelluryczną i grawimetryczną wraz z interpretacją kompleksową, przy poszukiwaniach złóż węglowodorów, dla wstępnego rozpoznania budowy geologicznej oraz ukierunkowania podstawowych badań geofizycznych metodą sejsmiczną. Badania metodami grawimetryczną i/lub magnetotelluryczną rekomendowane są także jako rozpoznawcze oraz uzupełniające w przypadku występowania utworów ekranujących lub tłumiących energię sprężystą. Utwory takie nie stanowią bowiem przeszkody dla pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego. Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne oparte są o nieinwazyjne i efektywne pomiary naturalnych pól fizycznych Ziemi.W NASZEJ OFERCIE

  • rozpoznanie obszarów nowych dla poszukiwań węglowodorów - określenie struktur perspektywicznych dla ich prospekcji
  • szczegółowe badania grawimetryczne i magnetotelluryczne/magnetyczne na wybranych strukturach uznanych za perspektywiczne
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna dla celów wytyczenia obszarów występowania struktur naftowych i zaproponowania lokalizacji otworów poszukiwawczych
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac
  • prace terenowe, processing i interpretacja danych
  • modelowania, wizualizacje, map, przekroje
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
  • reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych


Metoda magnetotelluryczna wykorzystuje pomiary naturalnego, zmiennego pola elektromagnetycznego w celu wyznaczenia rozkładu przewodnictwa elektrycznego w ośrodku skalnym.Czynnikami decydującymi o przewodnictwie są m.in. zbiornikowe własności skał, tzn. porowatość, stopień nasycenia węglowodorami i zailenie. Skały zbiornikowe będące kolektorami ropy i gazu wyróżniają się w stosunku do skał otaczających obniżonym przewodnictwem elektrycznym (podwyższoną opornością).

Zastosowanie metody grawimetrycznej do poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego sprowadza się do lokalizacji i rozpoznawania struktur geologicznych, które mogą być kolektorem dla węglowodorów. Struktury roponośne i gazonośne często charakteryzują się gęstościami (utworów je budujących) znacznie różniącymi się od gęstości skał otaczających, co wywołuje zaburzenia pola grawitacyjnego. Efektem prac grawimetrycznych są przede wszystkim mapy anomalii siły ciężkości, odzwierciedlające występowanie i zasięg elementów strukturalnych oraz przebiegi stref dyslokacyjnych.
 

poszukiwanie złóż węglowodorów; badania magnetotelluryczne

mapa anomalii grawimetrycznych

 

badania grawimetryczne grawimetr CG-5, Scintrex   pomiary magnetotelluryczne; cewki magnetyczne AMT   badania magnetyczne; magnetometr ENVI-PRO, SCINTREX

                       

 Informacje dotyczące usług  marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław