O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
WODY TERMALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

POSZUKIWANIE ROPY I GAZU: ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW


Oferujemy badania geofizyczne - magnetotelluryczne i grawimetryczne, przy poszukiwaniach złóż węglowodorów - dla wstępnego rozpoznania strukturalnej budowy geologicznej i ukierunkowania podstawowych badań geofizycznych metodą sejsmiczną. Prace magnetotelluryczne i grawimetryczne pełnią również role badań uzupełniających w przypadku występowania utworów ekranujących lub tłumiących energię sprężystą. Utwory takie nie stanowią bowiem przeszkody dla pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego.

W NASZEJ OFERCIE

 • geofizyczne rozpoznanie obszarów nowych dla poszukiwań węglowodorów -
  określenie struktur perspektywicznych dla ich prospekcji
 • szczegółowe badania grawimetryczne i magnetotelluryczne (ew. magnetyczne)
  na wybranych strukturach uznanych za perspektywiczne
 • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna dla celów wytyczenia obszarów występowania struktur naftowych i zaproponowania lokalizacji otworów poszukiwawczych
   
 • prace polowe, łącznie z pomiarami geodezyjnymi / GPS
 • processing i interpretacja danych
 • modelowania, wizualizacje, map, przekroje
 • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
 • reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych
 • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac


Metoda magnetotelluryczna wykorzystuje pomiary naturalnego, zmiennego pola elektromagnetycznego w celu wyznaczenia rozkładu przewodnictwa elektrycznego w ośrodku skalnym.Czynnikami decydującymi o przewodnictwie są m.in. zbiornikowe własności skał, tzn. porowatość, stopień nasycenia węglowodorami i zailenie. Skały zbiornikowe będące kolektorami ropy i gazu wyróżniają się w stosunku do skał otaczających obniżonym przewodnictwem elektrycznym (podwyższoną opornością).

Zastosowanie metody grawimetrycznej do poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego sprowadza się do lokalizacji i rozpoznawania struktur geologicznych, które mogą być kolektorem dla węglowodorów. Struktury roponośne i gazonośne często charakteryzują się gęstościami (utworów je budujących) znacznie różniącymi się od gęstości skał otaczających, co wywołuje zaburzenia pola grawitacyjnego. Efektem prac grawimetrycznych są przede wszystkim mapy anomalii siły ciężkości, odzwierciedlające występowanie i zasięg elementów strukturalnych oraz przebiegi stref dyslokacyjnych. 

                          Informacje dotyczące usług  marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław