O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

WIADOMOŚCI

 

LIPIEC 2017
PBG realizuje drugi etap prac geofizycznych w Kosowie; prace obejmują pomiary metodami TEM i IP, łącznie z przetwarzaniem i interpretacją danych. Pierwszy etap prac pomiarowych na obszarze koncesji poszukiwawczej realizowano w kwietniu br. metodą tomografii elektrooporowej ERT i polaryzacji wzbudzonej IP. 

CZERWIEC 2017
Ekipa LUCKY8TV kręci ujęcia w trakcie prac geofizycznych prowadzonych przez naszą firmę na trasie Wrocław-Wałbrzych i poszukiwań złotego pociągu; sceny wykorzystane zostaną w jednym z nowych
 odcinków DISCOVERY SCIENCE CHANNEL >>> zobacz więcej

MAJ  2017
Dołączyliśmy do grup badawczych eksplorujących rejon 65km trasy Wrocław-Wałbrzych, gdzie podobno ukryty jest złoty pociąg; obecnie prowadzone przez nas prace grawimetryczne i magnetyczne ukierunkowane są przede wszystkim na rozpoznanie budowy geologicznej; uchwycone anomalie mogą wskazać miejsca, w których znajdować się mogą puste przestrzenie, a w tym przypadku mogą to być odcinki podziemnych tuneli >>> zobacz więcej 

MAJ  2017
Badania magnetotelluryczne dla rozpoznania warstw wodonośnych (zachodnia Bułgaria); prace realizowane sa dla niemieckiej firmy HPC AG >>> zobacz więcej

MAJ  2017
Badania konduktometryczne i metodą tomografii elektrooporowej ERT na zbiorniku wodnym Łosień, w celu zlokalizowania miejsc uszkodzenia dna zbiornika lub ewentualnych pustek pod jego dnem

MAJ  2017
Badania geofizyczne metodą sondowań geoelektrycznych SGE i metodą georadarową dla celów rozpoznania podłoża gruntowego odcinka budowy II linii metra i w rejonie projektowanej stacji metra

MAJ  2017
Badania mikrograwimetryczne na obszarze górnicznym KWK Pniówek

KWIECIEŃ 2017
Badania georadarowe podłoża gruntowego na terenie terminala paliw

GRUDZIEŃ 2016
Badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania warunków hydrogeologicznych i wskazania lokalizacji nowych ujęć w wytypowanych rejonach (sondowania geoelektryczne SGE, tomografia elektrooporowa ERT); prace prowadzone są na zlecenie ŻYWIEC ZDRÓJ SA

GRUDZIEŃ 2016 
PBG realizuje badania grawimetryczne i magnetotelluryczne w ramach umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą 

LISTOPAD 2016
Ukazał się kolejny (12) numer Biuletynu Informacyjnego GEOFIZYKA

LISTOPAD 2016
Badania geoelektryczne SGE dla rozpoznania warunków występowania wód mineralnych i pitnych w strefie ujęcia Szczawina

LISTOPAD 2016
PBG realizuje badania mikrograwimetryczne dla lokalizacji podziemnych pustek w otoczeniu szybów

PAŹDZIERNIK 2016
PBG sponsorem V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego >>> zobacz więcej

WRZESIEŃ 2016
Zakończono badania sozologiczne na terenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice;  od początku 2014 roku prowadzono cykliczne badania spektrometryczne i geofizyczne (geoelektryczne) składowiska odpadów cynkonośnych i jego okolicy w celu monitorowania działań rekultywacyjnych oraz stanu środowiska. Prace prowadzono dla projektu likwidacji osadników szlamów cynkonośnych oraz rekultywacji terenu po usuniętych odpadach >>> zobacz więcej

WRZESIEŃ 2016
GEOFIZYKA BEZ TAJEMNIC - rozmowa z p. Małgorzatą Waldowską, prezes zarządu PBG sp. z o.o. w Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym  >>> zobacz więcej

SIERPIEŃ 2016
Udział w warsztatach The 23rd Electromagnetic Induction Workshop - EMIW2016; Tajlandia

MAJ 2016
Udział w branżowej 78 Konferencji i Wystawie EAGE; Wiedeń  

KWIECIEŃ 2016
Badania georadarowe 
dla potrzeb rozpoznania archeologicznego na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

MARZEC 2016
Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej i konduktometrii na potrzeby prac archeologicznych

LUTY 2016
Badania elektrooporowe SGE dla rozpoznania hydrogeologicznego i lokalizacji ujęcia wód podziemnych

LUTY 2016
Udział w konferencji Integrated Imaging of the Earth - New Advances in Geophysics 2016; Geological Society of London 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław