O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
WODY TERMALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

POSZUKIWANIE ZŁÓŻ SUROWCÓW: RUDY METALI, SUROWCE CHEMICZNE, KRUSZYWA

 

Wykonujemy kompleksowe badania geofizyczne z wykorzystaniem metod szczególnie istotnych w geologii rudnej - zarówno na etapie wstępnego rozpoznania jak i przy dokumentowaniu złóż. Oferowane metody rekomendowane są w geofizycznej literaturze światowej jako skuteczne narzędzia poszukiwania i dokumentowania złóż. W zależności od formy i warunków geologicznych występowania mineralizacji metalicznej dokonujemy  doboru odpowiedniego wariantu metodycznego, co ma decydujące znaczenie dla efektów rozpoznania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki prospekcyjnej, optymalnego doboru metodyki badań, a także interpretacji geologiczno-złożowej archiwalnych materiałów geofizycznych.

W NASZEJ OFERCIE

 • badania magnetyczne
 • badania grawimetryczne
 • badania magnetotelluryczne  
 • metoda tomografii elektrooporowej ERT
 • badania geoelektryczne elektrooporowe SGE
 • metoda polaryzacji wzbuodznej IP
 • badania radiofalowe VLF   
 • badania konduktometryczne
 • prace polowe - akwizycja danych
 • przetwarzanie i interpretacja danych;
 • modelowania 2D/3D; intepretacja wyników
 • reinterpretacja danych archiwalnych
 • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
 • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac

 

Obszary występowania anomalnych wartości mogą wskazywać na obecność stref złożowych

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław