O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

Badania mikrograwimetryczne

 

Mikrograwimetria to metoda badawcza wyodrębniona z grawimetrii stosowanej. Największe zapotrzebowanie na badania mikrograwimetryczne wiąże się z wykrywaniem pustek skalnych
oraz
prognozowaniem zagrożeń powstania zapadlisk powierzchni terenu w rejonach górnicznych i pogórniczych. Metoda mikrograwimetryczna stosowana jest również do badania warunków posadowienia obiektów budowlanych i szlaków komunikacyjnych.
 

W NASZEJ OFERCIE:

 • śledzenie elementów mikrotektoniki
 • wykrywanie pustek skalnych - naturalnych i poeksploatacyjnych
 • lokalizowanie chodników i starych wyrobisk górniczych
 • rozpoznanie zagrożeń powstania zapadlisk na powierzchni obszarów zurbanizowanych, w rejonach ciągów komunikacji drogowej i kolejowej więcej
   
  • prace terenowe, akwizycja danych
  • processing danych,  interpretacja wyników
  • raporty końcowe


 
 

 

 
 

 


Badania mikrograwimetryczne (Grawimetry CG-5, Scintrex Ltd.)

 

 
Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław