O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA BIULETYN GEOFIZYKA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

NASZ ZESPÓŁ

 

MARCIN KRUPA  Dyrektor ds. realizacji projektów e-mail
MARCIN STEFAŃSKI Dyrektor ds. geofizyki e-mailBADANIA MAGNETOTELLURYCZNE, ERT, IP, TEM, TDEM, VLF
Joanna FIGUŁA, Kierownik Zespołu e-mail
Anna KRET, geofizyk  e-mail
Adam CYGAL, geofizyk e-mail
Grzegorz LEWIŃSKI, geofizyk  e-mail
Marek SADA, geofizyk  e-mail

BADANIA GRAWIMETRYCZNE, MIKROGRAWIMETRYCZNE, MAGNETYCZNE
Cezary OSTROWSKI, Kierownik Zespołu  e-mail
Adam KORYCZAN, geofizyk e-mail

BADANIA GEOELEKTRYCZNE, GEORADAROWE, KONDUKTOMETRYCZNE
Stanisław MŻYK, Kierownik Zespołu  e-mail
Mikołaj KOZŁOWSKI, geofizyk e-mailBHP
Michał GOCHNIO e-mail

KSIĘGOWOŚĆ
Monika KOBUS e-mail

KADRY
Elżbieta PIETRZAK e-mail

MARKETING
Dorota TARKOWSKA e-mailInformacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy  

 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław