O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
WODY TERMALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek


POSZUKIWANIE WÓD PITNYCH, GRUNTOWYCH - LOKALIZACJA UJĘĆ


Wykonujemy badania geofizyczne dla celów rozpoznania struktur wodonośnych i poszukiwania wody pod budowę ujęć (studni).  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów hydrogeologicznych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym i specjalistycznym oprogramowaniem interpretacyjnym     zobacz też wody termalne, solanki

W NASZEJ OFERCIE:geoelektryczne elektrooporowe SGE

 • poszukiwanie wód podziemnych / gruntowych - lokalizacja struktur wodonośnych
 • wskazanie optymalnych lokalizacji ujęć - minimalne ryzyko chybionych wierceń
 • wiarygodna ocena zasobów wód podziemnych
 • badania zanieczyszczeń wód podziemnych i określanie ryzyka ich skażenia
   
  • sondowania geoelektryczne elektrooporowe SGE
  • badania metodą tomografii elektrooporowej ERT
  • badania magnetotelluryczne
  • polaryzacja wzbudzona IP, sondowania TDEM i VLF

    
 • prace terenowe, interpretacja danych
 • modelowania; przekroje, mapy, raporty końcowe
 • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
 • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac        


Rozpoznanie struktur wodonośnych, lokalizacja wierceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław