O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWAbadania georadarowe na terenie budowy metra

 

Wykonujemy pomiary geofizyczne dla prac ukierunkowanych na rozpoznanie warunków geologicznych podłoża budowlanego. Oferowane przez nas powierzchniowe, nieinwazyjne metody geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie ośrodka geologicznego, bez konieczności wykonywania kosztownych wierceń.
 

W NASZEJ OFERCIE:

 • przed-inwestycyjne badania gruntu 
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia budowli - wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych
 • ocena geozagrożeń dla stateczności obiektu
 • wykrywanie stref rozluźnień i osiadania gruntu
 • wykrywanie podziemnych pustek i kawern 
 • lokalizowanie podziemnych obiektów - rury, beczki, przewody, fundamenty
 • badania nawierzchni betonowych, dróg i podtorza
   

METODYKA 

 • badania georadarowe, konduktometryczne i geoelektryczne elekrooporowe
 • badania mikrograwimetryczne
 • płytkie badania sejsmiczne: MASW, tomografia sejsmiczna, profilowania refrakcyjne
  • pomiary terenowe; interpretacja wyników; przekroje, mapy, raporty
  • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac Lokalizowanie podziemnych obiektów  >>>                                                   Rozpoznanie podłoża budowlanego  >>>                 

wykrywanie obiektów georadarem  badania podłoża budowlanego, georada

 

Rozpoznanie obszaru planowanej farmy wiatrowej >>>

przekrój sejsmiczny, MASW   badania metoda sejsmiki inżynierskiej
 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub porpzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław