O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWAbadania georadarowe na terenie budowy metra

 

Wykonujemy pomiary geofizyczne dla prac ukierunkowanych na rozpoznanie warunków geologicznych podłoża budowlanego. Oferowane przez nas powierzchniowe, nieinwazyjne metody geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie ośrodka geologicznego, bez konieczności wykonywania kosztownych wierceń.
 

W NASZEJ OFERCIE:

 • przed-inwestycyjne badania gruntu 
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia budowli - wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych
 • ocena geozagrożeń dla stateczności obiektu
 • wykrywanie stref rozluźnień i osiadania gruntu
 • wykrywanie podziemnych pustek i kawern 
 • lokalizowanie podziemnych obiektów - rury, beczki, przewody, fundamenty
 • badania nawierzchni betonowych, dróg i podtorza
   

METODYKA 

 • badania georadarowe GPR, konduktometryczne i geoelektryczne elekrooporowe ERT/SGE
 • badania mikrograwimetryczne
 • płytkie badania sejsmiczne: MASW, tomografia sejsmiczna, profilowania refrakcyjne
  • pomiary terenowe; interpretacja wyników; przekroje, mapy, raporty
  • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac Lokalizowanie podziemnych obiektów  >>>                                                   Rozpoznanie podłoża budowlanego  >>>                 

wykrywanie obiektów georadarem  badania podłoża budowlanego, georada

 

Rozpoznanie obszaru planowanej farmy wiatrowej >>>

przekrój sejsmiczny, MASW   badania metoda sejsmiki inżynierskiej
 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub porpzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław