O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.

 

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia rozpoznania złóż surowców i wód podziemnych, badania geofizyczne dla projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na  potrzeby  budownictwa, archeologii  i ochrony środowiska, w tym dla rozpoznania i monitorowania geozagrożeń.

Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą. Oferujemy szeroki zakres geofizycznych metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, umożliwiający prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).


 

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.
WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI

 

Badania sozologiczne na terenie huty Szopienice...

 
GEOFIZYKA Biuletyn Informacyjny
GEOFIZYKA Biuletyn Informacyjny

 

Nowy (12) numer Biuletynu GEOFIZYKA ...

 
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

 

Zobacz zdjęcia z prac terenowych ...

PBG sp. z o.o.
Siedziba główna
f1.png +22 486 41 00
f3.png  e-mail
f4.png  ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie
f1.png 
+12 269 04 21; f2.png  +12 269 04 21
f3.png  e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu
f1.png kom. 602 170 319
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław