O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa 
i projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.

 

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia rozpoznania złóż surowców i wód podziemnych, badania geofizyczne dla projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, archeologii  i ochrony środowiska. 

Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą. Oferujemy szeroki zakres geofizycznych metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, umożliwiający prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).


 

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.
WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI

 

Geofizyka i Złoty Pociąg ...

 
BIULETYN INFORMACYJNY GEOFIZYKA
BIULETYN INFORMACYJNY GEOFIZYKA

 

Dostępny w wydaniu cyfrowym (pdf) ...

 
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

 

Zobacz zdjęcia z prac terenowych ...

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław